มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นเเบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นเเบบโดยการจัดโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เเนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นเเบบอย่างยั่งยืน (สำหรับผู้บริหาร) โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน ณ ห้องประชุม RUS HOTEL & CONVENTION ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
.
ธนัชพร ปานเนาว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายงาน