TotalSoundMagazine EP117 ดนตรีในยุค 607080 บันทึกเสียงบน analog tape มีความเป็นตัวของตัวเองสูง

TotalSoundMagazine EP117 ดนตรีในยุค 607080 บันทึกเสียงบน analog tape เป็นส่วนใหญ่ทำให้เสียงในยุคนั้นมีความเป็นตัวของตัวเองสูง และมาในยุคการบันทึกเสียงในระบบดิจิตอลทุกวันนี้ซึ่งก็ให้ความเป็นตัวตนของเสียงสมสมัยไปอีกรูปแบบหนึ่ง
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ [26 มิถุนายน 2565] 01.01-01.30 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound #TotalSoundMagazine