มุมมองข่าว l ญี่ปุ่นจ่อเพิ่ม ‘สนามบิน’ รับผู้โดยสารจากต่างประเทศ

มุมมองข่าว l ญี่ปุ่นจ่อเพิ่ม ‘สนามบิน’ รับผู้โดยสารจากต่างประเทศ
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 28 มิถุนายน 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี