มทร.ธัญบุรี เปิดอบรมออนไลน์ 43 คอร์สเรียนฟรี ผ่านระบบ RMUTT MOOC เรียนจบได้ใบประกาศและหน่วยกิต Credit Bank

มทร.ธัญบุรี เปิดหลักสูตรเรียนฟรี 43 หลักสูตร ให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรม ผ่านระบบ RMUTT MOOC เรียนจบกลักสูตร ได้รับใบประกาศและสามารถสะสมหน่วยกิต Credit Bank ได้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนฟรีได้ทางเว็บไซต์ http://mooc.rmutt.ac.th
.
สำหรับรายวิชาที่เปิดอบรม อาทิ เทคนิคการทำตลาดสินค้าผู้หญิง, วิธีการเขียนโพสต์ขายกระชากใจคนซื้อ, สร้างตัวตนให้ดังเพื่อดันยอดขายขึ้น, สร้าง Content ให้เป็นไวรัลใน 10 นาที แค่มี Power Point, วิธีทำให้ลูกค้าบอกต่อโดยไม่ง้อโฆษณา, วิธีสร้างเพจให้คนตามหลายแสนยอดขายหลายล้าน, วิธีตอบข้อปฏิเสธลูกค้าให้ขายได้, เทคนิคการอ่านใจลูกค้าอย่างเซียน, การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการตลาดในยุค 4.0, ท่องเที่ยววิถีเกษตร วิสาหกิจสวนเราเกษตรอินทรีย์, การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้สูงอายุ,สุขภาพและสุขภาวะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย, การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ Preparing for Aging, เทคนิคการออกแบบและตกแต่งบ้านประหยัดพลังงาน Energy Efficient Homes Design & Decoration, การแปรรูปอาหาร Food Processing, อาหารเพื่อสุขภาพ Food for Health, ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม English for Cultural Tourism และอีกหลายหลักสูตร
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการและการฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี 0-2549-3085
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ณัฐพล ดีอุต