TotalSoundMagazine EP118 เสียงร้องที่ทรงพลัง ให้ความชัดเจนอย่างสูง Snare’s vocal

TotalSoundMagazine EP118 เสียงร้องที่ทรงพลัง ให้ความชัดเจนอย่างสูง ไม่ว่าจะร้องดังหรือร้องเบาก็ตาม เสียงร้องก็ยังได้ยินได้อย่างชัดเจน เราเรียกเสียงร้องแบบนี้ว่า Snare’s vocal
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ [3 กรกฎาคม 2565] 01.01-01.30 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound #TotalSoundMagazine
TotalSoundMagazine EP118 เสียงร้องที่ทรงพลัง ให้ความชัดเจนอย่างสูง ไม่ว่าจะร้องดังหรือร้องเบาก็ตาม เสียงร้องก้ยังได้ยินได้อย่างชัดเจน เราเรียกเสียงร้องแบบนี้ว่า Snare’s vocal
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ [3 กรกฎาคม 2565] 01.01-01.30 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound #TotalSoundMagazine