มรดกไทย 6 มิถุนายน 2562 l ประวัติของพระธาตุไชยา

1.ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “ บ่วงรัก ”คำร้อง/ทำนองประวัติของคุณศรัญย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ และเนื้อหาของเพลงที่น่าสนใจของเพลงนี้
2. มรดกวิถีไทย ประวัติของพระธาตุไชยา
3 มรดกภูมิปัญญา ความน่าสนใจของไข่เค็มไชยาและวิธีการทำไข่เค็มไชยา
4. มรดกทางคำสอน ตำนานการสร้างพระธาตุไชยา