จิตวิทยากับครูยุ้ย l เพราะอะไรต้องคิดก่อนโพสต์

จิตวิทยากับครูยุ้ย l เพราะอะไรต้องคิดก่อนโพสต์
.
1. ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องก่อน เพราะคนอื่นอาจจะเดือดร้อนกับสิ่งที่เราทำ
2. การคิดก่อนจะทำให้โพสต์ในสิ่งที่สร้างสรรค์
3. อย่าคิดแค่ว่าสนุก ต้องคิดด้วยว่าคนอื่นจะเดื่อดร้อนกับเราไหม
4. เพราะอาจจะส่งผลกับเราหลังจากโพสต์ เช่น การลงภาพ คลิป ต่างๆ
5. เพราะการโพสต์มันบ่งบอกได้ถึงความคิดและทัศนคติ
.
ออกอากาศ [ 7 กรกฎาคม 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #จิตวิทยากับครูยุ้ย #FM895