มรดกไทย 27 มิถุนายน 2562 l ประวัติความเป็นมาของหุ่นกระบอกไทย


1.ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “ หุ่นกระบอก ”คำร้อง/ทำนองประวัติของวงตาวัน และเนื้อหาของเพลงที่น่าสนใจของเพลงนี้
2. มรดกวิถีไทย ประวัติความเป็นมาของหุ่นกระบอกไทย
3 มรดกภูมิปัญญา การละเล่นและของเล่นของเด็กไทยสมัยก่อน
4. มรดกทางคำสอน สำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับการละเล่นในสมัยก่อน