ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบันทึกเสียง จำนวน ๒ เครื่อง