Post it I การแบ่งปันที่สร้างรอยยิ้ม

Post Alert เจ้าของบ้าน เอื้อเฟื้อหน้าบ้านให้เป็นที่จอดรถ / ฝากร้าน “ปัญญาคาเฟ่”
ต่อกันกับ Post Time ช่วงเวลาแบ่งปันความคิดมาพร้อมกับข้อคิดดีๆ อยากเป็นแครอท ไข่ หรือเมล็ดกาแฟ?

ดำเนินรายการโดย ดาริสาตระกูลเง็ก และ ภานุมาศ หัฐบูล
ติดตามรับฟังรายการ ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHZ