เพลินภาษานานาสาระ l ควันหลงจากลอยกระทง นางนพมาศมีจริงหรือ

เรื่องนางนพมาศ ปรากฎในหนังสือ ตำรับนางนพมาศ เป็นที่มาเพียงอย่างเดียว ไม่มีอะไรอื่นจะอ้างอิงได้อีก หนังสือนี้เดิมนับถือกันว่า แต่งสมัยสุโขทัย แต่ดูยังไงก็แต่งสมัยรัตนโกสินทร์ นี่เอง ไม่มีทางเป็นสุโขทัยได้เลย แต่คนที่นับถือว่ามีจริง ก็แก้ว่า หนังสือคงแต่งแต่ครั้งสุโขทัย แต่มาปรุงแต่งเอาสมัยหลัง