GoodJob l 9 สายงานใหม่ในเมืองไทย ที่มาแรงในอนาคต


ยิ่งยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อาชีพการงานของคนเรานั้นก็ย่อมเปลี่ยนตามไปด้วยเช่นกัน บางอาชีพจากที่เคยฮิตแต่พอมาถึงในยุคปัจจุบันกลับไม่มีอีกแล้ว หรือไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไปแล้ว