MY COMPUTER l ป้องกันไม่ให้บัญชี Instagram ถูกแฮ็ก ด้วยการเปิดใช้ Two-Factor Authentication


กรณีของตัวบริการ Instagram รองรับการล็อกอิน 2 ปัจจัยมาตั้งแต่ปี 2016 และผู้ใช้ทุกคนสามารถเปิดใช้งานได้ง่ายๆ จากในแอพเลย วิธีการเปิด Two-Factor Authentication ใน Instagram