สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคเลือดช่วงเทศกาลก่อนปีใหม่ 2563

RMUT TALK l “ สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคเลือดช่วงเทศกาลก่อนปีใหม่ 2563 ”

#RMUT TALK l “ สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคเลือดช่วงเทศกาลก่อนปีใหม่ 2563 ”.นางสินีนาฎ อุทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย. เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตก่อนเดินทางท่องเที่ยว ในโครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ” ระหว่างวันที่ 24-31 ธ.ค. 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ “ปฏิทินหนูแดง” เป็นที่ระลึก และในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะปิดทำการ 1 วัน เท่านั้น คือ วันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการทำบุญรับปีใหม่ ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา พบว่าอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 เกิดอุบัติเหตุ 3,791 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 463 ราย และผู้บาดเจ็บ 3,892 ราย.สอบถามเพิ่มเติมโทร ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย 02 256 4300 ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio

โพสต์โดย FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2019

RMUT TALK l “ สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคเลือดช่วงเทศกาลก่อนปีใหม่ 2563 ”
.
นางสินีนาฎ อุทา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
.
เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตก่อนเดินทางท่องเที่ยว ในโครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ” ระหว่างวันที่ 24-31 ธ.ค. 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์
ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ “ปฏิทินหนูแดง” เป็นที่ระลึก และในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะปิดทำการ 1 วัน เท่านั้น คือ วันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการทำบุญรับปีใหม่ ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา พบว่าอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 เกิดอุบัติเหตุ 3,791 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 463 ราย และผู้บาดเจ็บ 3,892 ราย
.
สอบถามเพิ่มเติมโทร ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย 02 256 4300