วิทยาลัยเพาะช่าง มทร. รัตนโกสินทร์ จัดงานวันคล้ายวันเกิดเพาะช่าง ครบรอบ 107 ปี

ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร. รัตนโกสินทร์ จัดงานวันคล้ายวันเกิดเพาะช่าง ครบรอบ 107 ปี โดยมีพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พิธีสงฆ์ พิธีมอบทุนการศึกษา มอบเหรียญเรียนดี กิจกรรมเด่น และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ผู้มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยเพาะช่าง และพิธีเปิดนิทรรศการผลงานของนักศึกษา โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พร้อมด้วย ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เช้าร่วมพิธี ทั้งนี้มี ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และ เปิดนิทรรศการ ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร. รัตนโกสินทร์

สำนักงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์:รายงาน