มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับชั้น ปวช. ร่วมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ในโครงการ UTK OPEN HOUSE 2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับชั้น ปวช. เข้าร่วมโครงการ UTK OPEN HOUSE 2020 ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในงานมีกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร การจัดนิทรรศการทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา การบริการวิชาการ ตลอดจนการเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ยังจัดกิจกรรมแนะแนวเตรียมความพร้อมและเทคนิคการสอบ GAT วิชาภาษาอังกฤษ และ GAT เชื่อมโยง โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ร่วมติว GAT เชื่อมโยง กับติวเตอร์พี่วา วาเลนไทน์ อินทิยศ และในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ร่วมติว GAT ภาษาอังกฤษ กับ ติวเตอร์พี่มาร์ค ธนณัฐ แป้นถึง

ทั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีสิทธิ์รับของที่ระลึกและยังได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายงาน