SME CHAMPION l Below-the-Line สร้างกำไร สูตรสำเร็จความรวย ตอน 2

ในช่วง SME TALK โดย ดร.เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท 40 เค แอนด์ พี จำกัด และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้มุมมองแนวคิด

ติดตามบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจกันได้ในรายการ SME CHAMPION

สนใจอ่านบทความทั้งหมดของ ดร.เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม จากหนังสือ “ตังค์หาง่าย”​ ติดต่อได้ทกับทีมงานรายการ SME CHAMPION

#SME_Champion 14.00-14.30 โดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร และ ปิยะพงษ์ เคนทวาย

[ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563