อาจารย์ มทร.ธัญบุรี สร้างอัตลักษณ์ OTOP พัฒนาลาย-ชุดเดรส “ผ้าดินภูเขาไฟ” ให้กลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้าไหม หมู่บ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

อาจารย์กรณัท สุขสวัสดิ์ นักวิจัยและอาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้สร้างอัตลักษณ์ OTOPภูมิปัญญาท้องถิ่น “พัฒนาลวดลายและการตัดเย็บชุดเดรสผ้าย้อมสีดินภูเขาไฟ (ภูอัคนี)” กลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้าไหม หมู่บ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเปิดเผยว่า หมู่บ้านเจริญสุข ตั้งอยู่ใกล้กับ “เขาพระอังคาร” ซึ่งเป็นภูเขาไฟเก่าแก่ที่ดับแล้ว 1 ใน 6 ลูกของจังหวัดบุรีรัมย์ ดินบริเวณนี้จึงอุดมด้วยแร่ธาตุจากลาวาภูเขาไฟที่ปะทุออกมาในอดีต ซึ่งนอกจากเป็นประโยชน์ในการเพาะปลูกแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการย้อมสีผ้า สีผ้าที่ย้อมด้วยดินภูเขาไฟ (ภูอัคนี) จะมีสีส้มอิฐ (หมาก) สวยงามและมีเอกลักษณ์ เนื้อผ้านุ่ม สวยงาม สวมใส่สบาย ช่วยเสริมบุคลิกให้ดูโดดเด่น และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของผู้สวมใส่ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับการออกแบบและตัดเย็บชุดเดรส 3 ชุดนี้ เป็นชุดทำงานสตรี แต่ละชุดได้ออกแบบที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบ มีเอกลักษณ์แต่ละชุด เช่น ปกเสื้อ คอเสื้อ และลักษณะแขนเสื้อ เน้นที่ความทันสมัย การสวมใส่คล่องตัว สบายเหมาะกับอากาศประเทศไทย โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานออฟฟิศ โดยองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ได้นำมาถ่ายทอดให้ กลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้าไหม หมู่บ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจผลงานดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2459-3179, 085-675-4415