มรดกไทย l ความสัมพันธ์และวิถีชีวิตไทยที่ได้อิทธิพลมาจากอินเดีย

#มรดกไทย l ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “ภารตี”
มรดกวิถีไทย ความสัมพันธ์และวิถีชีวิตไทยที่ได้อิทธิพลมาจากอินเดีย
มรดกภูมิปัญญาไทย อาหารไทยที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย เช่นแกงมัสหมั่น
มรดกทางภาษา สำนวนไทยที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีไทย
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
ออกอากาศ[11 มิถุนายน 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895