ชีวิตวัฒนธรรม l การสำรวจชีวิตชาวน้ำในเมืองไทย และวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของขาวน้ำ

#ชีวิตวัฒนธรรม l การสำรวจชีวิตชาวน้ำในเมืองไทย และวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของขาวน้ำ
.
ดำเนินรายการโดย อาจารย์พนอ ธรรมเนียมอินทร์
ออกอากาศ[13 มิถุนายน 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #ชีวิตวัฒนธรรม #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #fm895