สุขอาสา l เดินหน้าชวนคนไทยต่อยอดปรากฏการณ์แบ่งปัน ชุมชนอิ่มท้อง ร้านค้าอยู่รอด ให้ยั่งยืนในสังคม

#สุขอาสา l เดินหน้าชวนคนไทยต่อยอดปรากฏการณ์แบ่งปัน ชุมชนอิ่มท้อง ร้านค้าอยู่รอด ให้ยั่งยืนในสังคม
// รถตู้ปันสุข เยาวชนจิตอาสา ลงพื้นที่ ดอยลอยห้วย เยี่ยมเยือนให้กำลังใจ มอบสิ่งของแก่ครอบครัวที่เดือดร้อน
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ [ 19 มิถุนายน 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา