ข่าวราชมงคล

April 8, 2020

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประดิษฐ์เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงการกระจายของโรค COVID-19

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.ดร.อาคม ลักษณะสกุล และ ดร.สุพร ฤทธิภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมด้วยนักศึกษา ได้ทำการผลิตเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค “COVID-19” ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย […]
April 8, 2020

นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายคุณาพร สุขสบาย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และตัวแทนสถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน […]
April 7, 2020

มทร.ล้านนา ร่วมใจต้านภัย Covid-19 ผลิตอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ส่งมอบโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผลิตกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย Aerosol Box หน้ากากชนิดปกป้องใบหน้า (Face Shield) และส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ นำไปใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อ Covid 19 อาจารย์ผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว […]
April 7, 2020

มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมเฉพาะกิจเพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส Covid-19

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม […]
April 6, 2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เปิดบริการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ D-Learn อาจารย์สามารถนำไปใช้สอบออนไลน์ได้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เปิดให้บริการการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ D-Learn ซึ่งเป็นระบบ Moodle และ Learning Management System อาจารย์ใช้เพื่อการสอบออนไลน์ได้ ซึ่งในภาพรวมของระบบ D-Learn มีความน่าสนใจ ได้แก่ […]
April 6, 2020

มทร.ธัญบุรี ขอเชิญร่วมบริจาค สมทบทุนซื้อวัสดุทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้เปิดบัญชีรับบริจาค เพื่อร่วมเป็นช่องทางการสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชี มทร.ธัญบุรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 453-0-00204-5 […]