นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในหัวข้อ “โครงการการสร้างนักออกแบบกราฟิกในผู้พิการท่อนล่าง เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะทางวิชาการให้แก่ผู้พิการท่อนล่าง ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวโดยการอบรม ประกอบด้วยหลักสูตรความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกราฟฟิกเพื่องานออกแบบลวดลายสกรีนและการทำสกรีน หลักสูตรการสร้างสรรค์ลวดลายกราฟิกบนงานผลิตภัณฑ์ของใช้ หลักสูตรเขียนแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก และหลักสูตรทางด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ...

ENERGY SAVING l นวัตกรรมเทคโนโลยีลมอัดอากาศด้วยระบบพลังงานสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์​มทร.ธัญบุรี และนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้เร่งดำเนินการติดตั้งกังหันลมอัดอากาศ จากจำนวน 12 โรงงาน เช่น บริษัท เดลี่โฮม (จ.สระบุรี), บริษัทในกลุ่มแสงโสม ...

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป มทร.ธัญบุรี จะลดหน่วยกิตการจบการศึกษาทุกหลักสูตรจาก 136 หน่วยกิต เหลือ 124-127 หน่วยกิต แม้ว่าจะลดหน่วยกิต แต่ก็ยังเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่กำหนดไว้ว่า ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดงานแถลงข่าวการประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ...

SME CHAMPION l ทุนติดตัว ต่อยอดสู่ความสำเร็จในอาชีพได้ นช่วง SME TALK โดย ดร.เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท 40 เค แอนด์ พี จำกัด และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้มุมมองแนวคิดการทำธุรกิจว่า การจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ...

All around the world l สมาคมบอลอสเตรเลียยกเลิกแข่งฟุตบอลที่ไทย จากกระแสกดดันปล่อยตัว “ฮาคีม” – สมาคมบอลออสเตรเลีย ขอยกเลิกนัดเตะบอลเยาวชนไทย หวังกดดันให้ปล่อยตัว ฮาคีม ด้านอธิบดีการต่างประเทศของไทย ถอนฟ้อง ‘ฮาคีม’ คดีขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน – สวนสัตว์ซิตนีย์ จัดแคมเปญวันวาเลนไทน์ ...

SME CHAMPION l โครงการ SME Go Online ปี 2562 สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารเริ่มแล้วทุกภาค ช่วง SME TALK โดย อ.ชานนท์ มหาสิงห์ Director, Co-Founder (WCN Food ...

SME CHAMPION l สสว. สริมทัพสร้างเอสเอ็มอีที่ภาคใต้ ในโครงการ sme knowledge กิจกรรมการเปิดตัวโครงการ SME KNOWLEDGE ที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการในช่วงต้นปี 2562 โดยได้เริ่มกิจกรรมที่หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นที่แรก ติดตามรับฟังบรรยากาศกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนเทคนิค กับ ดร.อุดมธิปก ...

RMUT TALK l มทร.พระนคร จัดอบรมหลักสูตรด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อสร้างอาชีพ อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้เปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ผู้สนใจนำไปสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ จำนวน 8 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 ...

RMUT TALK l การแข่งขันวิ่งการกุศล UTK Mini Marathon 2019 ครั้งที่ 4 ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดเผยว่า มทร.กรุงเทพฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการวิ่งการกุศลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธร นางลิ้นจี่ ซึ่งอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสร้างพื้นที่การมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน รวมถึงนักศึกษา ...