วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ...

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 บรรยากาศดำเนินไปด้วยความอบอุ่น สานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล แก่ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องทุกคน เสริมขวัญกำลังใจในการศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ...

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อ.น.สพ.ราชันย์ อัพภัยชา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เเละนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ...

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดวันสัตวแพทย์ไทย 2565 “สัตวแพทย์ มทร.ตะวันออกเพื่อชุมชน” จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.ชัยวัฒน์ แต้ประสิฐพงษ์ ชั้น 3 โรงพยาบาลสัตว์ ...

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู “วันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์” ปีการศึกษา 2565 โดยมี คณบดี คณาจารย์ เเละนักศึกษาจากทุกสังกัด ในเขตพื้นที่บางพระ เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมมังคลอุบล ...

มทร.ตะวันออก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ...

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อาจารย์อุโฆษ แปลงประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย โดยมี พลเอกวิษณุ ไตรภูมิ นายกสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย พลเอกผณิศวร จันทวรินทร์ และคณะผู้บริหาร ...

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อาจารย์อุโฆษ แปลงประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคลาวด์ กับ Mr. Keith Poon กรรมการผู้จัดการ บริษัท ...

วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและพสกนิกรชาวไทย ...

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆณการ ภัณณิพงษ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ...