สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับหน่วยงานสารนิเทศฯ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้การต้อนรับ นายกมลธร แช่มชื่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร สภากาชาดไทย เข้ามอบกระเช้า เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566
.
ทั้งนี้ สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี ได้มีความร่วมมือกับสภากาชาดไทยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขที่น่าสนใจในรายการของสถานีวิทยุฯ โดยทางสภากาชาดไทย ยังได้ผลิตรายการชื่อ “Red Cross on radio” นำเสนอข่าวสารของสภากาชาดไทย การดูแลสุขภาพ รู้เท่าทันโรคภัยต่างๆ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี 00:30 – 01:00 น. และ รีรันออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 03.30 – 04.00 น. โดยสามารถติดตามรับฟังได้ที่ วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz