TotalSoundMagazine EP196 Fafisa electric organ เสียงออร์แกนที่เป็นสัญลักษณ์แห่งยุค 60-70

TotalSoundMagazine EP196 Fafisa electric organ เสียงออร์แกนที่เป็นสัญลักษณ์แห่งยุค 60-70 เสียงออร์แกนที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์
.
ออกอากาศ 6 มกราคม 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound #TotalSoundMagazine #RmuttRadioPodcast