สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบบ้านเรา (Talk of the Town ) สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี พบกับจีระสุข ชินะโชติ ดำเนินรายการ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร บทสัมภาษณ์พิเศษของบุคคล รวมทั้งฟังบทเพลงจากทางรายการฯ ขอเชิญมาติดตามดังรายละเอียดต่อไป —————————- ช่วงที่ 1 นำเสนอสารคดีเรื่อง ลุงขาวไขอาชีพ ตอนที่ ……. ติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษ ดร. วัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ ประธานมูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ…….เป็นที่ทราบกันว่า ลุงขาวไขอาชีพ หรือ วราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ นักธุรกิจ นักประชาสัมพันธ์ นักพูด นักประดิษฐ์ นักสังคมสงเคราะห์ และนักเขียนชาวไทยมีผลงานมากมาย เช่น ทำให้คนมีงานมีอาชีพ ด้านงานเพื่อสังคม เส้นทางนักประดิษฐ์ ...

สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบบ้านเรา (Talk of the Town ) สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี พบกับจีระสุข ชินะโชติ ดำเนินรายการ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร บทสัมภาษณ์พิเศษของบุคคล รวมทั้งฟังบทเพลงจากทางรายการฯ ขอเชิญมาติดตามดังรายละเอียดต่อไป . ช่วงที่ 1 นำเสนอสารคดีเรื่อง ลุงขาวไขอาชีพ ตอนที่ ……. เป็นที่ทราบกันว่า ลุงขาวไขอาชีพ หรือ วราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ นักธุรกิจ นักประชาสัมพันธ์ นักพูด นักประดิษฐ์ นักสังคมสงเคราะห์ และนักเขียนชาวไทยมีผลงานมากมาย เช่น ทำให้คนมีงานมีอาชีพ ด้านงานเพื่อสังคม เส้นทางนักประดิษฐ์ (ที่มา หนังสือลุงขาวไขอาชีพ หนึ่งคนคิดหลายชีวิตเติบโต พิมพ์ครั้งที่ ...

Talk of the Town รอบบ้านเรา – ช่วงที่ 1 สารคดีเรื่อง ลุงขาวไขอาชีพ ตอนที่ 30 – ช่วงที่ 2 สารคดีเรื่อง ลุงขาวไขอาชีพ ตอนที่ 31 (บทสัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ – ช่วงที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวเมืองสุพรรณบุรี -ช่วงที่ 4 นำเสนอสารคดีเรื่อง ชะอม . ดำเนินรายการโดย คุณ จีระสุข ฃินะโชติ . ออกอากาศ 13 มิถุนายน 2566 ...

Talk of the Town รอบบ้านเรา – ช่วงที่ 1 ความเป็นมาของโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเหลือง – ช่วงที่ 2 บทสัมภาษณ์อาจารย์นิตยา จันทร์เรือง มหาผล อดีตโฆษกประจำกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับ ความคิดเห็นเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเหลือง – ช่วงที่ 3 สารคดีเรื่อง ลุงขาวไขอาชีพ ตอนที่ 28 มุมมองของดร.วัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ ประธานมูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ ได้พูดถึงลุงขาวไขอาชีพ เครดิตหนังสือลุงขาวไขอาชีพ – ช่วงที่ 4 ชุมชนบ้านเสียบญวณ หมู่บ้านเสียบญวน เป็นหมู่บ้านริมชายหาดเสียบญวน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี ...

Talk of the Town รอบบ้านเรา – ช่วงที่ 1 แฟนเพจต้นทุนมนุษย์ /เรื่อง If you get angry for 1 minute , You will lose 60 seconds of your happiness. เพียงคุณโกรธแค่ 1 นาที คุณจะสูญเสียความสุขไปถึง 60 วินาที – ช่วงที่ 2 สารคดีเรื่อง ลุงขาวไขอาชีพ ตอนที่ 27 / ...

Talk of the Town รอบบ้านเรา – ช่วงที่ 1 สัมภาษณ์พิเศษบุคคล พบกับ เรียน นายวัสน์พล อรรถพรธนเสฐ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ “กิจกรรมเปิดเส้นทางนำร่องท่องเที่ยว Fam Trip เส้นทางหมู่บ้านทำกลอง เอกราช” – ช่วงที่ 2 สารคดีเรื่อง ลุงขาวไขอาชีพ ตอนที่ 26 บทสัมภาษณ์อาจารย์ยุพา เอี่ยมปิ่น เกี่ยวกับประสบการณ์การเป็นวิทยากรของมูลนิธิลุงขาวไขอาชีพมายาวนานกว่า 40 ปี – ช่วงที่ 3 สารคดีเกี่ยวกับ ชะอม ที่ผูกพันกับวิถีไทยมาช้านานโดยเฉพาะนำมาประกอบอาหาร จนชะอมเป็นส่วนหนึ่งของของวัฒนธรรมอาหารไทย และเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารของคนไทย ...

Talk of the Town รอบบ้านเรา – ช่วงที่ 1 สัมภาษณ์พิเศษบุคคล พบกับ อาจารย์ณัฐนัย โล่ห์สุวรรณ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด , ประธานผู้ก่อตั้ง สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC และวิทยากรด้านการสื่อสารและพัฒนาบุคลิกภาพ – ช่วงที่ 2 สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ลดาวัลย์ พินิจศักดิ์ ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ ด้านวิชาชีพการถักไหมพรมโครเชต์ เช่น หมวก ตุ๊กตา ฯลฯ โดยเฉพาะการเป็นวิทยากรให้กับนิธิลงุขาวไขอาชีพ – ช่วงที่ 3 ตลาดน้ำชุมชนในป่าที่ ตลาดน้ำกวางโจว อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี – ช่วงที่ ...

Talk of the Town รอบบ้านเรา – ช่วงที่ 1 หนังสือ ลุงขาวไขอาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 4 : หนึ่งคนคิด หลายชีวิตเติบโต ติดตามการให้สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ ยุพา เอี่ยมปิ่น – ช่วงที่ 2 สัมภาษณ์พิเศษบุคคล พบกับ อาจารย์ณัฐนัย โล่ห์สุวรรณ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด – ช่วงที่ 3 “วัดหนองนกไข่” ชุมชนบ้านหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร – ช่วงที่ 4 วิถีรีวิว…..แกงหมูชะมวง อร่อยๆ หารับประทานยาก ...

Talk of the Town รอบบ้านเรา – ช่วงที่ 1 บทความพิเศษ ตอน ลุงขาวคนมือคว่ำ ที่มา/ หนังสือ ลุงขาวไขอาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 4 : หนึ่งคนคิด หลายชีวิตเติบโต – ช่วงที่ 2 ดร.วัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ ประธานมูลนิธิลงุขาวไขอาชีพ ซึ่งได้พูดถึงลุงขาวไขอาชีพไว้ – ช่วงที่ 3 บทสัมภาษณ์พิเศษ ของงบุคคล คุณจำลอง บุญรอด ประธานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มประมงพื้นบ้านปากน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – ช่วงที่ 4 อาหารไทยพื้นบ้านภาคเหนือ ...

Talk of the Town รอบบ้านเรา – ช่วงที่ 1 ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเป็นที่ทราบกันว่า ลุงขาวไขอาชีพ หรือ วราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ – ช่วงที่ 2 เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ที่เที่ยวทะเลในฝันของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ น่าไปสัมผัส ดื่มด่ำบรรยากาศที่งดงามของชายหาดและท้องทะเลสวย ๆ – ช่วงที่ 3 รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เผยผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 สะท้อนความเชื่อมั่นการให้บริการ และมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง – ช่วงที่ 4 กรมประมง ห่วง บริโภคซาซิมิ ให้ปลอดภัยจากพยาธิ ...