RmuttNews พิกัดข่าวเด่น l ร้อง “ทัวร์ทิพย์” ลวงเที่ยวต่างแดน สูญเงิน 30 ล้านบาท . ดำเนินรายการโดย เดียว ธันชนน งามเหลือ ออกอากาศ 13 เมษายน 2567 . ติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ ...

จิตวิทยากับครูยุ้ย l วิธีที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขมากยิ่งขึ้น 1. บอกรักกันอย่างสม่ำเสมอ 2. ทุกคนควรรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง 3. วางโทรศัพท์มือถือลงบ้างเพื่อพูดคุยกัน 4. พูดคุยกันทุกเรื่องแบบไม่ปิดบัง 5.หาเวลาทานข้าวร่วมกันบ้าง 6. ออกกำลังกายร่วมกันหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้าง . ออกอากาศ 14 เมษายน 2567 ติดตามรับฟังได้ทาง ...

ENERGY SAVING l ฉลองสงกรานต์อย่างไรให้ปลอดภัยพร้อมประหยัดพลังงาน =========================================== ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ออกอากาศ 13 เมษายน 2567 ทาง#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #EnergySaving #พลังงานทดแทน #พลังงาน ...

FIN TALK [EP.36] เกษียณแบบคนบำนาญ บำนาญเป็นหลักประกันการใช้ชีวิตหลังเกษียณเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะบำนาญถือเป็นแหล่งรายได้หลังเกษียณที่สร้างรายรับให้ผู้มีบำนาญอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุนจะผันผวน ช่วยให้บริหารการใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมาก รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศ วันที่ 11 เมษายน ...

เพลินภาษานานาสาระ l ทำไมคมเฒ่าคนแก่ เรียกสีน้ำเงิน ว่า สีเขียว ที่คนแก่เรียกสีน้ำเงินว่าสีเขียวเพราะเดิมคนไทยจัดสีน้ำเงินเป็นซับเซตของสีเขียวอย่าง สีเขียวขาบ หรือสีครามจะอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีม่วง เลยทำให้เวลาเรียกรวมๆเป็นสีเขียว ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล ...

ชวนกันมานั่งคุย BY BUSIT [EP.25] หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก มาพูดคุยถึงหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาถึงความเป็นมาของสาขาและการเรียนการสอนที่น่าสนใจ จุดเด่น ของสาขาและการเปิดรับสมัครนักศึกษา ในแต่ละครั้งมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาทุน และการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาและการฝึกงานผลตอบรับการรับนักศึกษาเข้าทำงานหลังจบการศึกษาที่มีเปอร์เซ็นต์ในการงาน บอกถึงผลสำเร็จในการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาที่จบไปและผลงานของนักศึกษาปัจจุบันที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี ...

HEALTHYCLUB l แก้ปวดหลังเรื้อรัง ด้วยการปรับพฤติกรรม . ดำเนินรายการโดย คุณธีรวดี ยิ่งมี Teeravadee Yingmee และ คุณณัฏฐ์นารี สุขดี Dang Sukdee . ออกอากาศ 13 เมษายน 2567 ...

วันที่ 6 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร มอบหมายให้ อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ กองพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ภัคภณ รถเพ็ชร ผู้ฝึกซ้อมการแสดง นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งประเภททีม (นักร้องประกอบหางเครื่อง) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ...

RMUTT Radio · TwoToneTalk l รางวัลแด่คนช่างฝัน (ประหลาด) TwoToneTalk l รางวัลแด่คนช่างฝัน (ประหลาด) . รางวัล Ig Noble Prizes ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อล้อเลียนรางวัลโนเบล และเล่นคำว่า noble ที่แปลว่าผู้ดี ...

Comtoday l สาวกยอมจ่าย นามบัตร Steve Jobs ยอดประมูลทะลุ 6 ล้านบาท . ดำเนินรายการโดย พี่มิ้งค์ พรชัย จันทรศุภแสง . ออกอากาศ 12 เมษายน 2567 ติดตามรับฟังได้ทาง ...