จิตวิทยากับครูยุ้ย l วิธีกำจัดความขี้เกียจในการทำงาน ความขี้เกียจเป็นความยึดติดกับความสบายซึ่งแต่ละคนจะมีไม่เท่ ากัน เราจะมีวิธีกำจัดความขี้เกียจในการทำงานได้ดังนี้ 1. ตั้งเป้าหมายระยะสั้น ๆ ในแต่ละวัน 2. ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำอะไรสำเร็จ 3. หาแรงบันดาลใจหรือต้นแบบในการทำงาน 4. นึกถึงหนี้สิน และสิ่งที่อยากได้ 5. หา Idol ...

ตัวแทนนักศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (EIC) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลความสำเร็จ โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ...

08.00 ฝนตกทั่วไทย เตือนระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลาก ทะเลคลื่นสูง 3 เมตร กรุงเทพ-ปริมณฑล มีฝนร้อยละ 70 ของพื้นที่ 09.00 ก.พาณิชย์ เผยส่งออกไทย ส.ค.66 กลับมาบวก 2.6% ในรอบ 11 เดือน ขณะ ...

RMUTT Radio · มรดกไทย l หุ่นกระบอก มรดกไทย l หุ่นกระบอก . ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน . ออกอากาศ 28 กันยายน 2566 ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี ...

RMUTT Radio · CinemaCafe l I Lost My Body (2019) และ Monster (2023) #CinemaCafe l I Lost My Body (Dir. ...

RMUT TALK I สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตประจำวัน สำหรับผู้เริ่มต้น Daily and Travel Japanese สัมภาษณ์ อาจารย์ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ ...

RMUT TALK I โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลปินแห่งชาติสืบสายลายศิลป์ ๒๕๖๖” สัมภาษณ์ อาจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) ผศ.ดร.มาโนช บุญทองเล็ก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12 ...

Good health and wellness EP.9 ช่วง สุขภาพดี ชีวิตดี กับ good health good life : การแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลสิก โดย นายแพทย์นนทวัตร ขีวเรืองโรจน์ (แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา อนุสาขากระจกตา ...

RMUT TALK I “มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดอบรมการผลิตคราฟต์เบียร์ รุ่นที่ 3” สัมภาษณ์ ผศ.ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน ประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดอบรมการผลิตคราฟต์เบียร์ รุ่นที่ 3 มทร.อีสาน ...

English Around You l suppose และ supposed to ใช้อย่างไร . โดย อ.ชนฎนาถ จินศรี และ อ.พุทธนาถ สวัสดิ์โยธิน . ออกอากาศ 27 กันยายน ...