ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมฝ้าโถงทางเดินชั้น 2 อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน

ราคากลาง จัดจ้างซ่อมฝ้าโถงทางเดินชั้น 2 อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะ จ้างทดสอบปรับเทียบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน

ราคากลาง จ้างทดสอบปรับเทียบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน

ราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตแก้วสแตนเลสสองชั้นสูญญากาศเก็บอุณหภูมิร้อนเย็น จำนวน ๒๐๐ ชิ้น