ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566
โหลดเอกสาร