TechTrend I EP.17 I ข้อดี – ข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้า และ การกำจัดแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า 1. ข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้า การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์: รถยนต์ไฟฟ้าไม่สร้างการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากท่อไอเสีย ซึ่งช่วยลดมลพิษทางอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: รถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานมากกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาป เนื่องจากจะแปลงพลังงานจากกริดเป็นพลังงานที่ล้อในเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่า ต้นทุนเชื้อเพลิงที่ต่ำกว่า: โดยทั่วไปค่าไฟฟ้าจะถูกกว่าน้ำมันเบนซินหรือดีเซล ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเติมเชื้อเพลิงลดลง การบำรุงรักษาลดลง: รถยนต์ไฟฟ้ามีชิ้นส่วนที่เครื่องยนต์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปซึ่งหมายถึงค่าบำรุงรักษาที่ลดลง ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล: รถยนต์ไฟฟ้ามีส่วนช่วยในการลดการพึ่งพาน้ำมันและเชื้อเพลิงฟอสซิลในการขนส่ง เครดิตภาษี: เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นการขนส่งที่ตอบสนองนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายลดโลกร้อนที่รัฐบาลหลายๆ ประเทศต่างให้การสนับสนุน จึงทำให้ประเทศที่มีความต้องการผลักดันยานยนต์ไฟฟ้าให้มีเพิ่มขึ้น หรือตั้งเป้าให้มาทดแทนรถยนต์สันดาปแบบเดิม จึงมีมาตรการสนับสนุนจากทางภาครัฐอยู่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า, สิทธิพิเศษทางภาษี หรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 2. ข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้า ช่วงที่จำกัด: รถยนต์ไฟฟ้าหลายคันมีระยะการขับขี่ที่จำกัดเมื่อเทียบกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับการเดินทางระยะไกล ...

TechTrend I EP.16 I การจัดการเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าเกิดอุบัติเหตุ เมื่อรถยนต์ไฟฟ้าเกิดอุบัติเหตุ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการอุบัติเหตุเพื่อรักษาความปลอดภัยของคนขับและผู้อื่นในบริเวณอุบัติเหตุ ดังนี้ 1. ความปลอดภัยตัวของเองและผู้โดยสาร ให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัยของผู้โดยสารและคุณเอง และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บหากมีความจำเป็น หากมีความเสี่ยงจากไฟฟ้าหรือสิ่งอื่น ๆ ในรถยนต์ ให้ออกจากรถและย้ายไปสถานที่ปลอดภัย 2. ปิดระบบไฟฟ้า ปิดสวิตช์หรือระบบไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟไหม้หรืออันตรายจากไฟฟ้า ถ้าเครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้ายังทำงานได้ ให้ปิดเครื่องยนต์เพื่อหยุดการทำงานของระบบ Regenerative Braking และระบบอื่นๆ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 3. โทรหาหน่วยงานการฉุกเฉิน โทรหาหน่วยงานด้านการฉุกเฉินหรือตำรวจเพื่อรับความช่วยเหลือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และสภาพการเกิดอุบัติเหตุ 4. ป้องกันอันตรายจากแบตเตอรี่ ระมัดระวังเรื่องแบตเตอรี่ หากมีความเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสขั้วแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าในรถ 5. การตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่ ถ้าเครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้ายังสามารถทำงานได้ คุณควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อเปิดไฟสัญญาณหรือเรียกความช่วยเหลือ 6. การตรวจสอบระบบเข้ารหัสและสัญญาณ รถยนต์ไฟฟ้ามีระบบเข้ารหัสและสัญญาณในการควบคุมและการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์และระบบอื่น ...

TechTrend I EP.14 I การลดมลพิษของการขนส่งยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) นั้นมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ (CO2) เป็นศูนย์หรือเรียกได้ว่าไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ (CO2) เลยแต่ต้องพิจารณาเฉพาะการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) บนท้องถนน แต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะต้องพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่กระบวนการผลิตรถยนต์, การผลิตกระแสไฟฟ้า, การใช้รถยนต์บนท้องถนน และสุดท้ายจบด้วยการกำจัดซากของตัวรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อหมดอายุการใช้งาน ซึ่งมีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาที่ได้มีการเปรียบเทียบอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรถยนต์ทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่กระบวนการผลิตรถยนต์จนไปถึงกระบวนการกำจัดซาก แล้วพบว่ารถยนต์ไฟฟ้านั้นสามารถลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึง 50% หรือครึ่งหนึ่งของรถยนต์เครื่องยนต์ ติดตามรับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม เวลา 8.00 – 8.30 น. นำเสนอสาระความรู้โดย ...

TechTrend I EP.13 I จะยืดอายุการใช้งานรถ EV ได้อย่างไร การลงทุนในรถ EV แนวทางที่ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของรถ EV มีดังนี้ 1. บำรุงรักษาแบตเตอรี่: แบตเตอรี่เป็นส่วนสำคัญในรถ EV การดูแลและบำรุงรักษาแบตเตอรี่อย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การตรวจสอบระดับน้ำ Electrolyte ในแบตเตอรี่แบบกลมและการสังเกตการณ์สถานะของแบตเตอรี่เป็นต้น ที่สำคัญคือการเก็บแบตเตอรี่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมและไม่ให้แบตเตอรี่หมด 2. การขับขี่ด้วยความระมัดระวัง: การปรับปรุงการขับขี่เพื่อประหยัดพลังงานและลดการใช้งานที่ไม่จำเป็นอาจช่วยลดการกดรับของรถ EV และเพิ่มระยะทางการขับขี่ ปรับรูปแบบวิธีการขับขี่และระวังความเสียหายกรณีแบตเตอรี่อยู่ใต้ท้องรถ และการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า 3. การลุยน้ำของรถ EV: ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงและรักษาสมรรถนะของรถ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในคู่มือรถและข้อมูลจากผู้ผลิตเพื่อให้รถ EV ของคุณมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในสภาพการใช้งานต่างๆ รวมถึงสภาวะที่มีน้ำขังหรือน้ำท่วม 4. การชาร์จอย่างระมัดระวัง: การชาร์จแบตเตอรี่อย่างระมัดระวังโดยไม่เร็วเกินไปหรือชาร์จให้เต็มสุดเป็นประจำอาจช่วยลดการสึกหรอแบตเตอรี่ ...

TechTrend I EP.12 I ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใช้ควรรู้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแบตเตอรี่ไฟฟ้าในรถยนต์ ดังนี้ 1. การตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่: ควรเรียนรู้วิธีการตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ เช่น ระดับแบตเตอรี่, สถานะการชาร์จ, และการรายงานข้อผิดพลาดหรือปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับแบตเตอรี่ของคุณผ่านระบบควบคุมในรถหรือผ่านแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อ 2. การชาร์จแบตเตอรี่: ควรทราบวิธีการชาร์จแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง ใช้ชาร์จที่เหมาะสมและ และปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต 3. อุณหภูมิ: รักษาระดับอุณหภูมิของแบตเตอรี่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม แบตเตอรี่ทำงานดีที่อุณหภูมิประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส ป้องกันการร้อนเกินไปหรือการแช่แข็งที่อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย 4. การระมัดระวังในกรณีฉุกเฉิน: รู้วิธีการดับไฟหรือทำการปิดระบบไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน ตรวจสอบคู่มือรถยนต์เพื่อรู้วิธีการที่ถูกต้องในกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ 5. การระวังการชาร์จในสถานที่ปิด: หากต้องการชาร์จแบตเตอรี่ในสถานที่ปิด ให้ใช้เครื่องชาร์จที่เหมาะสมและไม่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือการรั่วไหลของแก๊ส 6. การรักษาความปลอดภัยในการทำงาน: ให้มีการระมัดระวังเมื่อทำงานบริเวณระบบไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย ...

TechTrend I EP.11 I เทคโนโลยีแบตเตอรี่ คุณสมบัติในของแบตเตอรี่ ความจุ : ส่งผลต่อระยะทางและน้ำหนักตัวรถอย่างไร ความเร็วในการชาร์จ: การชาร์จเร็ว (DC charge) และการชาร์จช้า (AC charge) ส่งผลต่ออายุการใช้งานอย่างไร อายุการใช้งาน : ขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ และการชาร์จอย่างไร วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: วัสดุสำหรับทำแบตเตอรี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ระบบการจัดการแบตเตอรี่: มีหน้าที่สำคัญอะไรบ้าง เทคโนโลยีในปัจจุบันมีฟังก์ชันไหนที่น่าสนใจบ้าง Second life แบตเตอรี่: หลังแบตเตอรี่รถยนต์หมดอายุแล้วทำอย่างไร ประเภทของแบตเตอรี่ Lithium-ion, Li-ion: นับเป็นแบตเตอรี่สำคัญในมือถือและอุปกรณ์พกพาที่ใช้กันทั่วไป เนื่องจากมีความหลากหลายในการใช้งานและมีความสามารถในการเก็บพลังงานได้อย่างมาก Lithium-ion Phosphate, LiFePO4: มีความปลอดภัยมากขึ้นและอายุการใช้งานนานกว่า Li-ion ...

TechTrend I EP.10 I เรื่องที่ควรรู้ก่อนซื้อรถ EV ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทไหนที่เหมาะกับคุณ มีหลายประเภทของรถ EV ที่ต่างกัน รถยนต์ไฟฟ้ามีหลายประเภทที่ต่างกันตามลักษณะการทำงานและสไตล์การขับขี่ของแต่ละรถ นี่คือบางประเภทหลักของรถ EV ที่อาจพบในไทยมีอยู่หลัก ๆ 3 ประเภท ประกอบด้วย – รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles :BEVs) หรือรถ BEV ใช้กำลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น ไม่มีเครื่องยนต์ รถ BEV มีระยะทางการขับขี่ที่ยาวและไม่มีมลพิษที่ถูกปล่อยออกมาขณะขับขี่ ตัวอย่างเช่น Tesla Model 3 และ BYD ATTO3 – รถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊ก-อิน ...

TechTrend I EP.9 I ระบบการจ่ายไฟฟ้า สำหรับรถไฟฟ้าที่ปลอดภัย ระบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับรถไฟ คืออะไร เป็นระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับรถไฟหรือรถราง เพื่อให้สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนขบวนรถไฟฟ้า โดยข้อได้เปรียบของรถไฟที่ใช้พลังไฟฟ้า คือ สามารถเดินรถในระยะทางที่ยาวได้ โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในระยะยาว มีค่าอัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักที่สูงกว่าการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงดีเซล แต่มีข้อเสียตรงที่จะต้องใช้เงินลงทุนที่สูงในการติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับรถไฟ โดยมีรูปแบบระบบจ่ายไฟฟ้า 2 แบบ คือ (1) แบบระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือพื้นดิน และ (2) แบบระบบจ่ายไฟฟ้ารางที่สาม ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีรถไฟฟ้าที่ให้บริการแล้ว ได้แก่ ระบบรถไฟฟ้า BTS ระบบรถไฟฟ้า MRT (สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง) และระบบรถไฟฟ้า Airport Rail Link โดยระบบการจ่ายไฟฟ้าให้กับรถไฟฟ้าในประเทศมีดังนี้ ระบบรถไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้า ...

TechTrend I EP.8 I รถไฟฟ้าในเมือง รถไฟในเมือง จุดประสงค์เพื่อกระจายคนในแหล่งธุรกิจให้สามารถเดินทางในะระยะสั้น ส่วนมากจะมีรอบระยะห่างต่อขบวนประมาณ 1-5 นาที และระยะห่างจะไม่เกิน 2 กิโลเมตรต่อสถานี ตัวอย่างรถไฟในเมืองคือ MRT และ BTS ปัจจุบันรถไฟฟ้าใน กทม.มี 2 ประเภท (รถขนส่งสาธารณะ) 1.รถไฟฟ้าขนาดหนัก มี 5 สาย ประกอบด้วย สายสีเขียว สีน้ำเงิน แอร์พอร์ตลิงก์ สีม่วง และสีแดง 2.โมโนเรล มี 2 สาย คือ สายสีเหลือง และสายสีชมพู ติดตามรับฟังรายการได้ทาง ...

TechTrend I EP.1 I บัณฑิตพันธุ์ใหม่ เปิดเบื้องลึกความสำเร็จหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์- ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งสามารถแบ่งเป็นโปรแกรมการศึกษาตามลักษณะคุณวุฒิของนักศึกษาที่สมัคร เข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์- โดยมีสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนดังนี้ หลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต จำนวน 15 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 9 หลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2 หลักสูตร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 หลักสูตร ข้อมูลปี 2565 ติดตามรับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ...