November 27, 2019

ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตวิดีทัศน์แนะนำองค์กร สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ ชุด

โหลดเอกสาร
November 27, 2019

ราคากลาง จ้างผลิตวิดีทัศน์แนะนำองค์กร สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน ๑ ชุด

โหลดเอกสาร
October 2, 2019

ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมระบบชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน

โหลดเอกสาร
October 1, 2019

ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับเทียบเครื่องมือวัดสัญญาณเครื่องส่ง สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี จำนวน 1งาน

โหลดเอกสาร
October 1, 2019

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู 1งาน

โหลดเอกสาร
October 1, 2019

ประกาศผู้ชนะ จ้างการควบคุมการออกอากาศ จำนวน 12 เดือน

โหลดเอกสาร
October 1, 2019

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รายปี (๔ ครั้ง/ปี) เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น ๖BT๕.๙ G-๒ จำนวน ๑ งาน

โหลดเอกสาร
August 7, 2019

ราคากลางจ้างซ่อมแซมพื้น ชั้น 1 อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี 1 งาน

โหลดเอกสาร
August 7, 2019

ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง FM Power Amplifier ขนาด 5 Kw จำนวน 1งาน

โหลดเอกสาร
July 18, 2019

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบันทึกเสียง จำนวน ๒ เครื่อง

โหลดเอกสาร ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบันทึกเสียง จำนวน ๒ เครื่อง