TotalSoundMagazine EP198 Sound design

TotalSoundMagazine EP198 Sound design ในงานเพลงงานดนตรีและงานบันทึกเสียงถือเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างความสำเร็จให้กับบทเพลงมากพอๆกับการเรียบเรียงที่ลงตัว

.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์
.
ออกอากาศ 20 มกราคม 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound #TotalSoundMagazine #RmuttRadioPodcast