TotalSoundMagazine EP202 ฟังเพลงที่บันทึกเสียงกลองจริงในสตูดิโอที่มีความสูงเกือบเท่าตึกสองชั้น

TotalSoundMagazine EP202 ฟังเพลงที่บันทึกเสียงกลองจริงในสตูดิโอที่มีความสูงเกือบเท่าตึกสองชั้นให้เสียงออกมาที่เพราะก้องกังวานอย่างน่าฟัง
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์
.
ออกอากาศ 18 กุมภาพันธ์ 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound #TotalSoundMagazine #RmuttRadioPodcast