TwoToneTalk l แกงไตปลา ฝรั่งด้อยค่า คนไทยบอก หรอยจังฮู้

TwoToneTalk l แกงไตปลา ฝรั่งด้อยค่า คนไทยบอก หรอยจังฮู้

แกงไตปลาเป็นอาหารที่อร่อยและเป็นที่นิยมของคนไทยในทุกภูมิภาค แถมยังมีประโยชน์ทางสุขภาพอีกมากมาย รายการในวันนี้จึงอยากชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยถึงแกงไตปลา เมนูที่ฝรั่งด้อยค่า แต่คนไทยบอกว่า ขอข้าวเพิ่ม
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ 7 เมษายน 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #TwoToneTalk #แกงไตปลา