TwoToneTalk l ร่วมกันสร้างสรรค์เมืองให้น่าอยู่

TwoToneTalk l ร่วมกันสร้างสรรค์เมืองให้น่าอยู่
.
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์จัดงานบรรยาย Talkable Scape: Meet the People that Matter ภายในงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2567 หรือที่รู้จักกันว่า Bangkok Design Week 2024 และได้ชวน 11 นักสร้างสรรค์มาร่วมกันแชร์ไอเดีย ประสบการณ์ และแนวคิดในมุมมองใหม่ เพื่อทำให้กรุงเทพฯ​ กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่กว่าเดิม หลายโครงการต้องการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น ปรับปรุงระบบการสัญจรให้สะดวกปลอดภัย การพัฒนาเมืองแบบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และไม่ลืมที่จะพัฒนาพื้นที่สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการมองเห็น ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระร่วมกับคนทั่วไปในเมืองได้อีกด้วย
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ 21 เมษายน 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #TwoToneTalk #เมืองให้น่าอยู่