ความรู้เกี่ยวกับโรคย้ำคิดย้ำทำ obsessive-compulsive disorder(OCD) ซึ่งเป็นโรคที่ผู้ป่วยมีความคิดซ้ำ ๆ ก่อให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวลใจ และต่อยอดมาถึงการตอบสนองทางความคิดด้วยการทำพฤติกรรมซ้ำ ๆ เพื่อลดความวิตกกังวลนั้นให้หายไป อาการเบื้องต้น สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค การวินิจฉัย และการรักษา รายการ TwoToneTalk โดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา 01.30 – 02.00 น. FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี ...

ในช่วงที่กระแสฝุ่น pm 2.5 ยังเป็นกระแสสังคมในปัจจุบัน การเพิ่มฝุ่นควันในอากาศเป็นเรื่องที่สังคมตระหนักและให้ความสนใจ แต่ในทางกลับกัน กลับพบว่ามีข่าวการเผาไร่อ้อยแบบวันต่อวัน จึงน่าสนใจว่า อ้อย ทำไมปลูกแล้วต้องเผา เผาแล้วได้อะไร เผาแล้วใครได้ประโยชน์ รายการ TwoToneTalk โดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา 01.30 – 02.00 น. FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี ...

แนวคิด “เมืองในสวน” และเรื่องราวที่ประสบความสำเร็จ 11 ประการของประเทศสิงคโปร์ ที่ทำให้เกาะเล็กๆ ที่มีทรัพยากรจำกัดแห่งนี้ กลายเป็นเมืองแห่งตึกคอนกรีตและเป็นประเทศที่มีพื้นที่สีเขียวต่อประชากรมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก รายการ TwoToneTalk โดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา 01.30 – 02.00 น. FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี ภาพ ท่องเที่ยว – Kapook ...

ตรุษจีน 2562 เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน ชาวจีนทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้อย่างมาก รายการจึงหยิบยกเรื่องราวมานำเสนอ เพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องราว ประวัติ ความเชื่อ ข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติ รวมถึง คำอวยพรที่ควรใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย รายการ TwoToneTalk โดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา 01.30 – 02.00 น. FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี ภาพ สสส ...

https://www.facebook.com/radio89.5MHZ/videos/236628207004667/ ...