TotalSoundMagazine EP199 ดนตรีในสไตล์ Blueglass

TotalSoundMagazine EP199 ดนตรีในสไตล์ Blueglass บอกกำเนิดของดนตรีแนว Country เป็น แนวดนตรีที่ตกผลึกจากดนตรีพื้นบ้านในยุโรปโดยมีดาวเด่นในเครื่องที่มีชื่อว่า Banjo

.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์
.
ออกอากาศ 27 มกราคม 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound #TotalSoundMagazine #RmuttRadioPodcast