มทร.ธัญบุรี พร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “ธัญบุรี เกมส์ ครั้งที่ 38”

RMUT TALK l มทร.ธัญบุรี พร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย “ธัญบุรี เกมส์ ครั้งที่ 38”

สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์ รักษ์วงศ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา มทร.ธัญบุรี

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
🏐🔆“ธัญบุรีเกมส์”🔆🏐
ระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2567
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน “ธัญบุรี เกมส์ ครั้งที่ 38 ”
มีความร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภายในมหาลัยและเอกชน รวมถึง 8 ราชมงคล ที่นำทัพนักกีฬาเข้าสู่สนามการแข่งขัน ในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ มีความพร้อมในการต้อนรับ และการดูแลความปลอดภัย การจราจร และการจัดการมาตรการด้านสาธารณสุขต่างๆ และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขัน ธัญบุรี เกมส์ ครั้งที่ 38 และให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน

ติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “ธัญบุรีเกมส์”
event.rmutt.ac.th/rmuttgames38

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ อาทิตยา ปักกะทานัง