ชีวิตวัฒนธรรม – การนั่ง อย่างมารยาทไทย

ชีวิตวัฒนธรรม – การนั่ง อย่างมารยาทไทย
ชีวิตวัฒนธรรมสัปดาห์นี้ขอเสนอเรื่องราวของการนั่ง อย่างมารยาทไทย
ติดตามได้ในชีวิตวัฒนธรรมกับ อาจารย์พนอ ธรรมเนียมอินทร์ ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz