จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 4 สาขาวิชา มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับชาวมุกดาหารในปี 2567

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกเรียนระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ได้แก่ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม , โลจิสติกส์ , การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการตลาด เพื่อให้ลูกหลานชาวมุกดาหาร ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ใช้สถานที่อาคารรวมใจ บ้านด่านคำ ตำบลมุกดาหาร ซึ่งจะทำให้ลูกหลานได้เรียน ณ ถิ่นฐานบ้านเกิด
.
โดยเตรียมกำหนดจัดงาน Open House ในวันที่ 4 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ภูผาเจี้ย อาคารรวมใจ บ้านด่านคำ ตำบลมุกดาหาร ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เวทีเสวนา ทิศทางการศึกษาเพื่อยกระดับการพัฒนาจังหวัด เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ บูธกิจกรรม การแสดงทางวัฒนธรรม และความบันเทิง การจัดแสดงผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แนะนำหลักสูตรตอบโจทย์อาชีพยุคใหม่ ห้องเรียนตัวอย่าง และบูธอาหารเลิศรสจากท้องถิ่นและพื้นที่ต่าง ๆ
.
สำหรับสถานีสร้างงานสร้างอาชีพจังหวัดมุกดาหารจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายการมีมหาวิทยาลัยจังหวัดมุกดาหารให้ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยจะใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยนานาชาติมุกดาหาร” หรือ Mukdahan International University ผู้ทีสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล 089 9612294 หรือ คุณนันทวดี อุ่นละมัย 083 9636664
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ดาริสา ยิ้มสิงห์