TwoToneTalk l ออกกำลังกายต้านแก่

TwoToneTalk l ออกกำลังกายต้านแก่

ยิ่งสูงอายุ ปัญหาด้านต่าง ๆ ก็ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่ลดน้อยถอยลง ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นทำได้ไม่เหมือนเดิม หรือการทรงตัวที่ดูเหมือนจะไม่สอดประสานสัมพันธ์กับระบบประสาท กล้ามเนื้อ รวมทั้งการได้ยินและการมองเห็น จึงอยากชวนมาออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของระบบหายใจด้วยการเดินหรือวิ่งเบา ๆ หรือหากจะอยากเพิ่มความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อ ก็ให้ยกดัมเบล หรือการยืดเหยียดเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ร่างกาย ทั้งนี้ก่อนที่ผู้สูงวัยจะลุกขึ้นมาออกกำลังกาย อย่าลืมไปตรวจสอบสภาพร่างกายกับแพทย์ก่อน เพื่อพิจาณาถึงข้อจำกัดต่าง ๆ แล้วจะทำให้ออกกำลังกายได้อย่างมีความสุข
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ 16 มิถุนายน 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #TwoToneTalk #ต้านแก่