องค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ร่วมจัดกิจกรรมการประกวด RMUT STAR RMUT Music Award และการแข่งขันผู้นำเชียร์ ใน “ธัญบุรี เกมส์”

RMUT TALK l องค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ร่วมจัดกิจกรรมการประกวด RMUT STAR RMUT Music Award และการแข่งขันผู้นำเชียร์ ใน “ธัญบุรี เกมส์”

ช่วงที่ 1 สัมภาษณ์ ปิยะรัตน์ อินทร์ทิม (มาสเตอร์) ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

ฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
🏐🔆“ธัญบุรีเกมส์”🔆🏐
ระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2567
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ อาทิตยา ปักกะทานัง