ผังรายการ

วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ
00.00-01.00ALL AROUND THE WORLD
01.00-01.30INNOVATION FOR LIFE
01.30-02.30COMTODAY
02.30-03.00MY COMPUTER
03.00-03.30Total Sound Magazine (RERUN)
03.30-04.00Red Cross on the radio โดย สภากาชาดไทย
(RERUN)
04.00-04.30FOOD DELIVERY
04.30-05.00POST IT
05.00-0700สุขภาพกับเสียงเพลง
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
09.00-11.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
11.00-12.00ทิศทางเศษฐกิจ
12.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
14.00-14.30RMUT TALK
14.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
21.15-24.00สุขภาพกับเสียงเพลง
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ 
00.00-01.00สุขภาพกับเสียงเพลง
01.00-01.30ENERGY SAVING
01.30-02.00เพื่อนเตือนภัย
02.00-02.30FOLLOW SOCIAL
02.30-03.00RMUT TALK (RERUN)
03.00-03.30เพลินภาษานานาสาระ (RERUN)
03.30-04.00เรื่องเก่าที่เรารัก (RERUN)
04.00-04.30รอบบ้านเรา
04.30-05.00มุมมองข่าว
05.00-0700สุขภาพกับเสียงเพลง
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
09.00-10.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
10.00-11.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
11.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
14.00-14.30กลเม็ดครัวไอเดีย
14.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-24.00สุขภาพกับเสียงเพลง
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ 
00.00-01.00สุขภาพกับเสียงเพลง
01.00-01.30เพลินภาษานานาสาระ
01.30-02.00Follow Social Plus
02.00-02.30ENGLISH AROUND YOU
02.30-03.00ENERGY SAVING (RERUN)
03.00-03.30FOLLOW SOCIAL (RERUN)
03.30-04.00READY FOR LADY
04.00-04.30กลเม็ดครัวไอเดีย (RERUN)
04.30-05.00เป็นเรื่องเป็นราว
05.00-0700สุขภาพกับเสียงเพลง
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
09.00-10.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
10.00-11.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
11.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
14.00-14.30Follow Social Plus (RERUN)
14.30-15.30สนทนาสารพัน
15.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-21.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
21.00-24.00สุขภาพกับเสียงเพลง
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ 
00.00-01.00สุขภาพกับเสียงเพลง
01.00-01.30จิตวิทยากับครูยุ้ย
01.30-02.00GOOD JOB
02.00-02.30มรดกไทย
02.30-03.00ชีวิตวัฒนธรรม (RERUN)
03.00-03.30Follow Social Plus (RERUN)
03.30-04.00HEALTHY TIME
04.00-04.30INNOVATION FOR LIFE (RERUN)
04.30-05.00ที่นี่ RMUT
05.00-0700สุขภาพกับเสียงเพลง
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
09.00-10.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
10.00-11.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
11.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
14.00-14.30ที่นี่ RMUT (RERUN)
14.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-24.00สุขภาพกับเสียงเพลง
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ 
00.00-01.00สุขภาพกับเสียงเพลง
01.00-01.30เรื่องเก่าที่เรารัก
01.30-02.00GOOD JOB
02.00-02.30Face the Fact
02.30-03.30บรรทัดธวัชชัย (RERUN)
03.30-04.00Red Cross on the radio โดย สภากาชาดไทย
04.00-04.30สุขอาสา
04.30-05.00กรอบข่าวเช้าวันศุกร์
05.00-0700สุขภาพกับเสียงเพลง
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00คนข่าวมองข่าว
09.00-10.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
10.00-12.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
12.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
14.00-14.30สุขอาสา(RERUN)
14.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-24.00สุขภาพกับเสียงเพลง
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ 
00.00-00.30สุขภาพกับเสียงเพลง
01.00-01.30TWO TONE TALK
01.30-02.30บรรทัดธวัชชัย
02.30-03.30COMTODAY(RERUN)
03.30-04.00จิตวิทยากับครูยุ้ย (RERUN)
04.00-04.30ชวนกันมานั่งคุย
04.30-05.00ชีวิตวัฒนธรรม
05.00-0600สุขภาพกับเสียงเพลง
06.00-07.00เพลงหวานตำนานเก่า
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00 SME THAILAND
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00สวีท เอฟ.เอ็ม. เพลงลูกกรุง
09..00-10.00CAR FOR LIFE
10.00-11.00สุขภาพกับเสียงเพลง
11.00-12.00Safe save drive
12.00-13.00สุขภาพกับเสียงเพลง
13.00-14.00สวีท เอฟ.เอ็ม. เพลงสากลเก่า
14.00-15.00บ้านนี้มีรัก
15.00-16.00สุขภาพกับเสียงเพลง
16.00-17.00คาร์ ออลสไตล์
17.00-18.00สาระเพื่อชีวิตและสุขภาพ
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.00Motor Solution
19.00-19.30สุขภาพกับเสียงเพลง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-24.00สุขภาพกับเสียงเพลง
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ 
00.00-01.00สุขภาพกับเสียงเพลง
01.00-01.30Total Sound Magazine
01.30-02.00CINEMA CAFÉ
01.30-02.30EASY LIFE
02.30-03.30บรรทัดธวัชชัย(RERUN)
03.30-04.00มรดกไทย(RERUN)
04.00-04.30ที่นี่ RMUT
04.30-05.00HEALTHY CLUB
05.00-0700สุขภาพกับเสียงเพลง
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00 SME THAILAND
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-08.30ฟาร์มสร้างสุข
08.30-10.00เพลงรักร่วมสมัย
10.00-12.00อาทิตย์ละวัน
12.00-13.00สุขภาพกับเสียงเพลง
13.00-14.00SUNDAY TALK
14.00-15.00สุขภาพกับเสียงเพลง
15.00-16.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
16.00-17.00สปีด X ออนแอร์
17.00-18.00บิสิเนส ไลน์ แอนด์ ไลฟ์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-18.30Check 4 Drive
18.30-19.00THE FUTURIST
19.00-19.30RMUTT NEWS พิกัดข่าวเด่น
19.35-20.00ถ่ายทอดข่าว (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-21.00Auto Weekend
21.00-24.00อาทิตย์ละวัน
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
]