ผังรายการ

วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ
00.00-00.30ตลาดนัดชุมชน
00.30-01.30COMTODAY
01.30-02.00ที่นี่ RMUT
02.00-03.00เพลินภาษานานาสาระ(RERUN)
03.00-03.30Face the Fact
03.30-04.00EASY LIFE
04.00-04.30Red Cross on the radio โดย สภากาชาดไทย
04.30-04.50สยามยามสี่
04.50-05.00RMUT TALK
05.00-0700สุขภาพกับเสียงเพลง
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00คนข่าวมองข่าว
09.00-11.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
11.00-12.00ทิศทางเศษฐกิจ
12.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00SME SMART ON RADIO
14.00-14.30SME Champion
14.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-21.00มอเตอร์โซลูชั่น
21.00-23.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
23.00-24.00สุขภาพกับเสียงเพลง
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ 
00.00-0.30ตลาดนัดชุมชน
00.30-01.30COMTODAY
01.30-02.00FOLLOW SOCIAL
02.00-02.30BOX SECRET GIRL
02.30-03.00SME CHAMPION(RERUN)
03.00-03.30TWO TONE TALK
03.30-04.00FOOD DELIVERY
04.00-04.30มุมมองข่าว
04.30-04.50สยามยามสี่
04.50-05.00RMUT TALK
05.00-0700สุขภาพกับเสียงเพลง
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00คนข่าวมองข่าว
09.00-10.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
10.00-11.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
11.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00SME SMART ON RADIO
14.00-14.30SME CHAMPION
14.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-21.00มอเตอร์โซลูชั่น
21.00-23.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
23.00-24.00สุขภาพกับเสียงเพลง
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ 
00.00-00.30ตลาดนัดชุมชน
00.30-01.30เพลินภาษานานาสาระ
01.30-02.00FOLLOW SOCIAL
02.00-02.30ดูดีมีสไตล์
02.30-03.00SME CHAMPION (RERUN)
03.00-03.30เป็นเรื่องเป็นราว
03.30-04.00กลเม็ดครัวไอเดีย
04.00-04.30ENGLISH AROUND YOU
04.30-04.50สยามยามสี่
04.50-05.00RMUT TALK
05.00-0700สุขภาพกับเสียงเพลง
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00คนข่าวมองข่าว
09.00-10.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
10.00-11.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
11.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00SME SMART ON RADIO
14.00-14.30SME CHAMPION
14.30-15.30สนทนาสารพัน
15.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-21.00มอเตอร์โซลูชั่น
21.00-23.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
23.00-24.00สุขภาพกับเสียงเพลง
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ 
00.00-00.30ตลาดนัดชุมชน
00.30-01.30มรดกไทย
01.30-02.00GOOD JOB
02.00-02.30รายการนักศึกษาสหกิจ
02.30-03.00SME CHAMPION (RERUN)
03.00-04.00บรรทัดธวัชชัย
04.00-04.30เพื่อนเตือนภัย
04.30-04.50สยามยามสี่
04.50-05.00RMUT TALK
05.00-0700สุขภาพกับเสียงเพลง
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00คนข่าวมองข่าว
09.00-10.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
10.00-11.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
11.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00SME SMART ON RADIO
14.00-14.30SME CHAMPION
14.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-21.00มอเตอร์โซลูชั่น
21.00-23.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
23.00-24.00สุขภาพกับเสียงเพลง
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ 
00.00-00.30ตลาดนัดชุมชน
00.30-01.30CINEMA CAFÉ
01.30-02.00GOOD JOB
02.00-02.30รายการนักศึกษาสหกิจ
02.30-03.00SME CHAMPION (RERUN)
03.00-03.30สุขอาสา
03.30-04.00กรอบข่าวเช้าวันศุกร์
04.00-04.30จิตวิทยากับครูยุ้ย
04.30-04.50สยามยามสี่
04.50-05.00RMUT TALK
05.00-0700สุขภาพกับเสียงเพลง
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00คนข่าวมองข่าว
09.00-10.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
10.00-12.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
12.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00SME SMART ON RADIO
14.00-14.30SME CHAMPION
14.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-21.00มอเตอร์โซลูชั่น
21.00-23.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
23.00-24.00สุขภาพกับเสียงเพลง
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ 
00.00-00.30 INNOVATION FOR LIFE
00.30-01.00Culture Travel
01.00-01.30READY FOR LADY
01.30-02.00MY COMPUTER
02.00-02.30ENGLISH AROUND YOU(RERUN)
02.30-03.00SME CHAMPION(RERUN)
03.00-04.00มรดกไทย(RERUN)
04.00-04.30HEALTHY TIME
04.30-05.00ชีวิตวัฒนธรรม
05.00-0600สุขภาพกับเสียงเพลง
06.00-07.00เพลงหวานตำนานเก่า
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00CEO TALK
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00ยิ้มกับข่าว
09..00-10.00CAR FOR LIFE
10.00-11.00สุขภาพกับเสียงเพลง
11.00-12.00Safe save drive
12.00-13.00SMART DRIVE
13.00-14.00Beautiful Day Variety
14.00-15.00บ้านนี้มีรัก
15.00-16.00สุขภาพกับเสียงเพลง
16.00-17.00คาร์ ออลสไตล์
17.00-18.00สุขภาพกับเสียงเพลง
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.00สาระเพื่อชีวิตและสุขภาพ
19.00-19.30สุขภาพกับเสียงเพลง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-21.00สุขภาพกับเสียงเพลง
21.00-24.00สุขภาพกับเสียงเพลง
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ 
00.00-00.30Total Sound Magazine
00.30-01.00เรื่องเก่าที่เรารัก
01.00-01.30ENERGY SAVING
01.30-02.00POST IT
02.30-03.00CINEMA CAFÉ (RERUN)
03.00-04.00ALL AROUND THE WORLD
04.00-05.00HEALTHY CLUB
05.00-0700สุขภาพกับเสียงเพลง
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00CEO TALK
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-08.30มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน
08.30-10.00เพลงรักร่วมสมัย
10.00-12.00อาทิตย์ละวัน
12.00-13.00สุขภาพกับเสียงเพลง
13.00-14.00SUNDAY TALK
14.00-15.00สุขภาพกับเสียงเพลง
15.00-16.00สุขภาพกับเสียงเพลง
16.00-17.00สปีด X ออนแอร์
17.00-18.00บิสิเนส ไลน์ แอนด์ ไลฟ์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-18.30KIDs คิด
18.30-19.00THE FUTURIST
19.00-19.30RMUTT NEWS พิกัดข่าวเด่น
19.35-20.00ถ่ายทอดข่าว (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-21.00Auto Weekend
21.00-24.00อาทิตย์ละวัน
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
]