ผังรายการ

วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ
00.00-00.30INNOVATION FOR LIFE
00.30-01.30COMTODAY
01.30-02.00MY COMPUTER
02.00-02.30Total Sound Magazine(RERUN)
02.30-03.00Face the Fact(RERUN)
03.00-03.30HEALTHY TIME(RERUN)
03.30-04.00FOOD DELIVERY
04.00-04.30POST IT
04.30-04.50ตลาดนัดชุมชน
04.50-05.00RMUT TALK
05.00-0700สุขภาพกับเสียงเพลง
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00คนข่าวมองข่าว
09.00-11.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
11.00-12.00ทิศทางเศษฐกิจ
12.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00SME THAILAND
14.00-14.30SME Champion
14.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-21.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
21.00-23.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
23.00-24.00สุขภาพกับเสียงเพลง
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ 
00.00-0.30THE FUTURIST(RERUN)
00.30-01.00ENERGY SAVING
01.00-01.30เพื่อนเตือนภัย
01.30-02.00FOLLOW SOCIAL
02.00-02.30TWO TONE TALK(RERUN)
02.30-03.00SME CHAMPION(RERUN)
03.00-03.20ตลาดนัดชุมชน(RERUN)
03.20-03.30RMUT TALK(RERUN)
03..30-04.00เรื่องเก่าที่เรารัก(RERUN)
04.00-04.30มุมมองข่าว
04.30-04.50ตลาดนัดชุมชน
04.50-05.00RMUT TALK
05.00-0700สุขภาพกับเสียงเพลง
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00คนข่าวมองข่าว
09.00-10.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
10.00-11.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
11.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00SME THAILAND
14.00-14.30SME CHAMPION
14.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-21.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
21.00-23.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
23.00-24.00สุขภาพกับเสียงเพลง
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ 
00.00-00.30เพลินภาษานานาสาระ
00.30-01.00ENGLISH AROUND YOU
01.00-01.30READY FOR LADY
01.30-02.00FOLLOW SOCIAL
02.00-02.30CINEMA CAFÉ (RERUN)
02.30-03.00SME CHAMPION (RERUN)
03.00-03.20ตลาดนัดชุมชน(RERUN)
03.20-03.30RMUT TALK(RERUN)
03.30-04.00กลเม็ดครัวไอเดีย
04.00-04.30เป็นเรื่องเป็นราว
04.30-04.50ตลาดนัดชุมชน
04.50-05.00RMUT TALK
05.00-0700สุขภาพกับเสียงเพลง
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00คนข่าวมองข่าว
09.00-10.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
10.00-11.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
11.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00SME THAILAND
14.00-14.30SME CHAMPION
14.30-15.30สนทนาสารพัน
15.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-21.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
21.00-23.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
23.00-24.00สุขภาพกับเสียงเพลง
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ 
00.00-00.30จิตวิทยากับครูยุ้ย
00.30-01.00มรดกไทย
01.00-01.30ชีวิตวัฒนธรรม(RERUN)
01.30-02.00GOOD JOB
02.00-02.30ENGLISH AROUND YOU(RERUN)
02.30-03.00SME CHAMPION (RERUN)
03.00-03.20ตลาดนัดชุมชน(RERUN)
03.20-03.30RMUT TALK(RERUN)
03.30-04.00HEALTHY TIME
04.00-04.30มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน
04.30-04.50ตลาดนัดชุมชน
04.50-05.00RMUT TALK
05.00-0700สุขภาพกับเสียงเพลง
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00คนข่าวมองข่าว
09.00-10.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
10.00-11.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
11.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00SME THAILAND
14.00-14.30SME CHAMPION
14.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-21.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
21.00-23.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
23.00-24.00สุขภาพกับเสียงเพลง
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ 
00.00-00.30เรื่องเก่าที่เรารัก
00.30-01.00Face the Fact
01.00-01.30Red Cross on the radio โดย สภากาชาดไทย
01.30-02.00GOOD JOB
02.00-02.30INNOVATION FOR LIFE(RERUN)
02.30-03.00SME CHAMPION (RERUN)
03.00-03.20ตลาดนัดชุมชน(RERUN)
03.20-03.30RMUT TALK(RERUN)
03.30-04.00สุขอาสา
04.00-04.30กรอบข่าวเช้าวันศุกร์
04.30-04.50ตลาดนัดชุมชน
04.50-05.00RMUT TALK
05.00-0700สุขภาพกับเสียงเพลง
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00คนข่าวมองข่าว
09.00-10.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
10.00-12.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
12.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00SME THAILAND
14.00-14.30SME CHAMPION
14.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-21.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
21.00-23.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
23.00-24.00สุขภาพกับเสียงเพลง
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ 
00.00-00.30TWO TONE TALK
00.30-01.30บรรทัดธวัชชัย
01.30-02.00Culture Travel
02.00-02.30EASY LIFE(RERUN)
02.30-03.00SME CHAMPION(RERUN)
03.00-03.20ตลาดนัดชุมชน(RERUN)
03.20-03.30RMUT TALK(RERUN)
03.30-04.00จิตวิทยากับครูยุ้ย(RERUN)
04.00-04.30KIDs คิด(RERUN)
04.30-05.00ชีวิตวัฒนธรรม
05.00-0600สุขภาพกับเสียงเพลง
06.00-07.00เพลงหวานตำนานเก่า
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00ยิ้มกับข่าว
09..00-10.00CAR FOR LIFE
10.00-11.00สุขภาพกับเสียงเพลง
11.00-12.00Safe save drive
12.00-13.00สุขภาพกับเสียงเพลง
13.00-14.00Hybrid Invest
14.00-15.00บ้านนี้มีรัก
15.00-16.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
16.00-17.00คาร์ ออลสไตล์
17.00-18.00สุขภาพกับเสียงเพลง
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.00สาระเพื่อชีวิตและสุขภาพ
19.00-19.30สุขภาพกับเสียงเพลง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-21.00Motor Solution
21.00-24.00สุขภาพกับเสียงเพลง
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ 
00.00-00.30Total Sound Magazine
00.30-01.00CINEMA CAFÉ
01.00-01.30EASY LIFE
01.30-02.30ALL AROUND THE WORLD
02.30-03.30บรรทัดธวัชชัย(RERUN)
03.30-04.00มรดกไทย(RERUN)
04.00-04.30ที่นี่ RMUT
04.30-05.00HEALTHY CLUB
05.00-0700สุขภาพกับเสียงเพลง
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-08.30RMUTT WORKSHOP
08.30-10.00เพลงรักร่วมสมัย
10.00-12.00อาทิตย์ละวัน
12.00-13.00สุขภาพกับเสียงเพลง
13.00-14.00SUNDAY TALK
14.00-15.00สุขภาพกับเสียงเพลง
15.00-16.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
16.00-17.00สปีด X ออนแอร์
17.00-18.00บิสิเนส ไลน์ แอนด์ ไลฟ์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-18.30KIDs คิด
18.30-19.00THE FUTURIST
19.00-19.30RMUTT NEWS พิกัดข่าวเด่น
19.35-20.00ถ่ายทอดข่าว (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-21.00Auto Weekend
21.00-24.00อาทิตย์ละวัน
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
]