สถาบันจิงซื่อ มทร.ธัญบุรี ชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจสมัครเรียน Summer Course หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน 32 ชั่วโมง

สถาบันจิงซื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียน Summer Course หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน 32 ชั่วโมง (สำหรับผู้เริ่มเรียน) ในช่วงปิดภาคเรียน เรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีหัวข้อการเรียนรู้ ได้แก่ ไวยากรณ์จีนเบื้องต้น ฝึกฟัง ฝึกออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกอ่าน ฝึกเขียนอักษรจีนพื้นฐาน และการเสวนาในชีวิตประจำวัน ค่าสมัคร 3,500 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 15 คนเท่านั้น
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 095-309-5174 หรือทางเฟซบุ๊ก Jingshi RMUTT ทุนจีน
.
เรียบเรียงและรายงานโดย อาทิตยา ปักกะทานัง