คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แจ้งเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร อายุมากกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
.
ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร อาคาร 4 ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ก.พ.2567 สอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2549-3269
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ดาริสา ยิ้มสิงห์