คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมจัด “ค่ายสานฝันน้องสู่วิชาชีพการสัตวแพทย์ 2567”

RMUT TALK l คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมจัด “ค่ายสานฝันน้องสู่วิชาชีพการสัตวแพทย์ 2567”

สัมภาษณ์ อ.สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ขอเชิญน้องๆชั้นมัธยมปลายเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อเรียนรู้เส้นทางสู่วิชาชีพสัตวแพทย์
ตีแผ่การเรียนชั้นพรีคลินิก และ ชั้นคลินิก
สัมผัสบรรยากาศภายในรั้วคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
เยี่ยมชมรพ.สัตว์เพื่อการเรียนการสอนและบริการชุมชน
และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น