ผังรายการ

วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ
00.00-00.30ALL AROUND THE WORLD
00.30-01.00Follow Social
01.00-01.30CINEMA CAFÉ (RERUN)
01.30-02.00FIN TALK รอบรู้เรื่องการเงิน (RERUN)
02.00-02.30RMUTT NEWS พิกัดข่าวเด่น (RERUN)
02.30-03.00IT UPDATE (RERUN)
03.00-03.30Total Sound Magazine (RERUN)
03.30-04.00เรื่องเก่าที่เรารัก (RERUN)
04.00-04.30FOOD DELIVERY (RERUN)
04.30-05.00POST IT
05.00-0700สวีท เอฟ.เอ็ม.
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
09.00-11.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
11.00-12.00ทิศทางเศษฐกิจ
12.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
14.00-14.30RMUT TALK
14.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-24.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ
00.00-01.00COMTODAY
01.00-01.30ชวนกันมานั่งคุย
01.30-02.00ENERGY SAVING (RERUN)
02.00-02.30เป็นเรื่องเป็นราว (RERUN)
02.30-03.00RMUT TALK (RERUN)
03.00-03.30เพลินภาษานานาสาระ (RERUN)
03.30-04.00HEALTHY CLUB (RERUN)
04.00-04.30READY FOR LADY (RERUN)
04.30-05.00มุมมองข่าว
05.00-0700สวีท เอฟ.เอ็ม.
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
09.00-10.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
10.00-11.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
11.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
14.00-14.30กลเม็ดครัวไอเดีย
14.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-24.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ
00.00-01.00รอบบ้านเรา
01.00-01.30เพลินภาษานานาสาระ
01.30-02.00Follow Social (RERUN)
02.00-02.30ENGLISH AROUND YOU
02.30-03.30COMTODAY (RERUN)
03.30-04.00กลเม็ดครัวไอเดีย (RERUN)
04.00-04.30มุมมองข่าว (RERUN)
04.30-05.00เป็นเรื่องเป็นราว
05.00-0700สวีท เอฟ.เอ็ม.
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
09.00-10.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
10.00-11.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
11.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
14.00-14.30Follow Social Plus
14.30-15.30สนทนาสารพัน
15.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-24.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ
00.00-00.30HEALTHY TIME
00.30-01.00Red Cross on the radio โดย สภากาชาดไทย
01.00-01.30จิตวิทยากับครูยุ้ย
01.30-02.00GOOD JOB
02.00-02.30มรดกไทย
02.30-03.00ชีวิตวัฒนธรรม (RERUN)
03.00-03.30Follow Social Plus (RERUN)
03.30-04.00ช่างช่วย (RERUN)
04.00-04.30TWO TONE TALK (RERUN)
04.30-05.00ที่นี่ RMUT
05.00-0700สวีท เอฟ.เอ็ม.
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
09.00-10.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
10.00-11.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
11.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
14.00-14.30ที่นี่ RMUT (RERUN)
14.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-24.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ
00.00-01.00เครือข่ายวิทยุสถาบัน
01.00-01.30เรื่องเก่าที่เรารัก
01.30-02.00GOOD JOB (RERUN)
02.00-02.30Face the Fact (RERUN)
02.30-03.30รอบบ้านเรา (RERUN)
03.30-04.00Red Cross on the radio โดย สภากาชาดไทย (RERUN)
04.00-04.30ENGLISH AROUND YOU (RERUN)
04.30-05.00กรอบข่าวเช้าวันศุกร์
05.00-0700สวีท เอฟ.เอ็ม.
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00ห้องรับแขก
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
09.00-10.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
10.00-12.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
12.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
14.00-14.30สุขอาสา
14.30-17.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
17.00-18.00ออร์โต้คาร์แมกกาซีนออนแอร์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.30คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว(สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-24.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ
00.00-00.30IT UPDATE
00.30-01.00FOOD DELIVERY
01.00-01.30TWO TONE TALK
01.30-02.30บรรทัดธวัชชัย
02.30-03.30เครือข่ายวิทยุสถาบัน (RERUN)
03.30-04.00จิตวิทยากับครูยุ้ย (RERUN)
04.00-04.30สุขอาสา (RERUN)
04.30-05.00ชีวิตวัฒนธรรม
05.00-0600สวีท เอฟ.เอ็ม.
06.00-07.00เพลงหวานตำนานเก่า
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00 SME THAILAND
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-09.00สวีท เอฟ.เอ็ม. เพลงลูกกรุง
09..00-10.00CAR FOR LIFE
10.00-11.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
11.00-12.00Safe save drive
12.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00สวีท เอฟ.เอ็ม. เพลงสากลเก่า
14.00-15.00บ้านนี้มีรัก
15.00-16.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
16.00-17.00คาร์ ออลสไตล์
17.00-18.00สาระเพื่อชีวิตและสุขภาพ
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-19.00Motor Solution
19.00-19.30สวีท เอฟ.เอ็ม.
19.30-20.00ถ่ายทอดข่าว (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-24.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
เวลาออกอากกาศชื่อรายการ
00.00-00.30ที่นี่ RMUT (RERUN)
00.30-01.00READY FOR LADY
01.00-01.30Total Sound Magazine
01.30-02.00CINEMA CAFÉ
01.30-02.30POST IT (RERUN)
02.30-03.30บรรทัดธวัชชัย (RERUN)
03.30-04.00มรดกไทย (RERUN)
04.00-04.30HEALTHY TIME (RERUN)
04.30-05.00HEALTHY CLUB
05.00-0700สวีท เอฟ.เอ็ม.
07.00-07.30ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
07.30-08.00SME THAILAND
08.00-08.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
08.01-08.30FIN TALK รอบรู้เรื่องการเงิน
08.30-10.00เพลงรักร่วมสมัย
10.00-12.00อาทิตย์ละวัน
12.00-13.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
13.00-14.00SUNDAY TALK
14.00-15.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
15.00-16.00สวีท เอฟ.เอ็ม.
16.00-17.00สปีด X ออนแอร์
17.00-18.00บิสิเนส ไลน์ แอนด์ ไลฟ์
18.00-18.01เทียบเวลา - เคารพธงชาติ
18.01-18.30ช่างช่วย
18.30-19.00ENERGY SAVING
19.00-19.30RMUTT NEWS พิกัดข่าวเด่น
19.35-20.00ถ่ายทอดข่าว (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.00-20.15ถ่ายทอดข่าวพระราชสำนัก (สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
20.15-21.00Auto Weekend
21.00-24.00อาทิตย์ละวัน
ข่าวต้นชั่วโมง (14 ช่วง) เวลา 08.00-17.00, 21.00-23.00 น.
]