ENERGY SAVING l TREC-13 ยืนยันกำหนดวันจัดงานแน่ชัด 5-7 พ.ย. 63 ที่ มธ.ศูนย์รังสิต

ENERGY SAVING l ประชุมวิชาการพลังงานเพื่อชุมชน ครั้งที่ 13 ยืนยันกำหนดวันจัดงานแน่ชัด 5-7 พ.ย. 63 ที่ มธ.ศูนย์รังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้มีแขกรับเชิญสัปดาห์นี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อำพล อาภาธนากร นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

โดย ผศ.ดร.วิรชัย เปิดประเด็นคำถามแรกว่า การทำ…ผลตอบรับเป็นอย่างไร? ทิศทาง/ แนวโน้มในการนำไปใช้ใน

ดร.อำพล กล่าวว่า เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า การจัดงานประชุมสัมมนารูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 วันนี้ก็จะมาแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ​ ยืนยันในการจัดงาน โดยเลือกสถานที่จัดงาน ณ​ คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​
กำหนดการจัดงานในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ศูนย์รังสิต

ส่วนหัวข้อ ภาควิชาการ (วิจัยและบทความ) มีจำนวน 6 หัวข้อ คือ
1. นวัตกรรมด้านพลังงาน
2.พลังงานเพื่อการเกษตร
3.สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
4.เชื้อเพลิงและความร้อนชุมชน
5.ไฟฟ้าชุมชน
6.รูปแบบการบริหารจัดการพลังงานด้วยระบบดิจิทัล

===========================================
ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563)ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz