สุขอาสา l Happiness we can share แคมเปญเที่ยวปันสุข การเดินทางเพื่อส่งมอบรอยยิ้มแบบจิตอาสา

#สุขอาสา l Happiness we can share แคมเปญเที่ยวปันสุข การเดินทางเพื่อส่งมอบรอยยิ้มแบบจิตอาสา
// หนุ่มหัวใจรักทะเล ช่วยโลกน่าอยู่ 6 ปีพายเก็บขยะ
// อาสาปลูกป่าชายเลนแนวใหม่ เพื่อความยั่งยืน ที่สัตหีบ รุ่น3
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ [ 21 สิงหาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา #ยิ่งให้ยิ่งได้